Ascorbic Acid

700.00฿

สารควบคุมความเป็นกรด, สารป้องกนการเกิดออกซิเดชั่น, สารปรับปรุงคุณภาพแป้ง , สารช่วยจับอนุมูลโลหะ

การใช้กรดแอสคอร์บิกในการแปรรูปอาหาร กรดแอสคอร์บิกใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) มีเลขในระบบ E-number คือ E 300 ทำหน้าที่เป็น Antioxidant Bread Enhancer

ข้อจำกัดการบริโภค

กรดแอสคอร์บิก รวมทั้งแอสคอร์เบต (ascorbate) ซึ่งเป็นเกลือของกรดแอสคอร์บิก ไม่มีข้อห้ามบริโภค โดย

ศาสนาใด ใช้ได้ในอาหาร เจ (vegan) และอาหารมังสะวิรัติ (vegetarian)

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
ขนาด

1 กิโลกรัม ราคา 700 บาท