เกี่ยวกับเรา

Welove-Cooking เราคือผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผงปรุงรส กลิ่นชนิดน้ำและชนิดผง ทั้งที่ละลายได้ในน้ำและน้ำมัน เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปเข้มข้นเครื่องเทศและวัตถุดิบทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ประเภท นม ชีส ครีมเทียม แป้งถั่วเหลือง วัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ สารให้ความหนืด ความเหนียว ความคงตัว สีผสมอาหารชนิดน้ำและผง ทั้งที่ละลายได้ในน้ำและน้ำมัน ที่ใช้สำหรับการผลิตเบเกอร์รี่ ขนมอบ ขนมขบเคี้ยว ของทอด ของอบแห้ง รวมทั้งอาหารประเภทต่างๆ โดยเป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า ทั้งด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและลักษณะปรากฏของสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

Welove-Cooking เรามีการผลิตและจัดจำหน่ายผ่านทาง website แบบขายปลีก และขายส่ง และรับผลิตสินค้าให้กับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าด้วย

สินค้าและวัตถุดิบของเรา เป็นวัต ถุดิบที่ผลิตจากบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safty) ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณถาพว่าได้รับการผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพตามระบบสากล