ผงปรุงรส
กลิ่นผงแบบเข้มข้น
ผลิตภัณฑ์ประเภท นม ชีส ครีมเทียม แป้งถั่วเหลือง
วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ
สีผสมอาหารชนิดน้ำและผง
สารให้ความหนืด ความเหนียว ความคงตัว
กลิ่นน้ำแบบเข้มข้น
เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปเข้มข้น
เครื่องเทศและวัตถุดิบทางการเกษตร
slide2
slide1
สินค้า

สินค้าประเภทนี้
รบกวนสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ว่าสินค้าที่ต้องการมีสต๊อคหรือไม่
กลิ่นบางตัวอาจมีสินค้าปกติ
กลิ่นบางตัวอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอสินค้า
และกลิ่นบางตัวอาจไม่มีการผลิตในรูปแบบน้ำมัน