ผงปรุงรส
กลิ่นผงแบบเข้มข้น
ผลิตภัณฑ์ประเภท นม ชีส ครีมเทียม แป้งถั่วเหลือง
วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ
สีผสมอาหารชนิดน้ำและผง
สารให้ความหนืด ความเหนียว ความคงตัว
กลิ่นน้ำแบบเข้มข้น
เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปเข้มข้น
เครื่องเทศและวัตถุดิบทางการเกษตร
slide2
slide1
สินค้า

เกลือกลิ่นสโม๊ค

ขนาด 100 กรัม ราคา 45 บาท

ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 120 บาท

Detail

เกลือกลิ่นชีสข้าวโพด

ขนาด 100 กรัม ราคา 45 บาท

ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 120 บาท

Detail

เกลือกลิ่นชีสนม

ขนาด 100 กรัม ราคา 45 บาท

ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 120 บาท

Detail

เกลือกลิ่นวนิลลา

ขนาด 100 กรัม ราคา 45 บาท

ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 120 บาท

Detail

เกลือกลิ่นอัลมอนต์

ขนาด 100 กรัม ราคา 45 บาท

ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 120 บาท

Detail

เกลือกลิ่นบัตเตอร์

ขนาด 100 กรัม ราคา 45 บาท

ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 120 บาท

Detail

เกลือกลิ่นบัตเตอร์มิลค์

ขนาด 100 กรัม ราคา 45 บาท

ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 120 บาท

Detail

เกลือกลิ่นชีส

ราคา 120 บาท/กิโลกรัม

Detail

จำนวนหน้า 1