ผงปรุงรส
กลิ่นผงแบบเข้มข้น
ผลิตภัณฑ์ประเภท นม ชีส ครีมเทียม แป้งถั่วเหลือง
วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ
สีผสมอาหารชนิดน้ำและผง
สารให้ความหนืด ความเหนียว ความคงตัว
กลิ่นน้ำแบบเข้มข้น
เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปเข้มข้น
เครื่องเทศและวัตถุดิบทางการเกษตร
slide2
slide1
สินค้า

Guar Gum ( กัวกัม )

100 กรัม ราคา 90 บาท

1 กิโลกรัม ราคา 800 บาท

Detail

Carageenan ( คาราจีแนน )

100 กรัม ราคา 90 บาท

1 กิโลกรัม ราคา 800บาท

Detail

Xantan Gum ( แซนแทนกัม )

100 กรัม ราคา 90 บาท

1 กิโลกรัม ราคา 800บาท

Detail

Gelatin 250 Bloom ( ผงเจลาติน )

100 กรัม ราคา 90 บาท

1 กิโลกรัม ราคา 800 บาท

Detail

จำนวนหน้า 1