Skimed Milk

330.00฿

หางนม (Skim Milk Powder) คือ นมที่แยกเอาไขมันเนย (butter fat) ออกเกือบทั้งหมด เหลือไขมันอยู่ไม่เกิน 0.5% อาจเรียกว่า fat free milk หางนมนี้ไม่มีประโยชน์ในการบำรุงร่างกาย

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

หางนม หรือ Skim milk มีประโยชน์สำหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นผลการศึกษาใหม่ ที่พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง การดื่มหางนม กับ นมถั่วเหลือง (Soy milk) แล้วผู้ที่ดื่มหางนม จะมีผลกับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ดีกว่า และเมื่อยืดผลการศึกษานานออกไปถึง 10 เดือนพบว่า ความแตกต่าง ในการพัฒนาของกล้ามเนื้อ ของผู้ที่ดื่มหางนม เมื่อเทียบกับ นมถั่วเหลืองแล้ว มีมากกว่าถึง 2 เท่าตัวเลยทีเดียว

สำหรับการดื่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรตีน ที่ดูดซึม “เร็ว” อย่าง Whey Protein หรือ Soy Protein นั้นจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังจากการฝึก ส่วนการดื่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรตีนที่ดูดซึม “ช้า” อย่างเช่นนมจะมีส่วนช่วยป้องกันอาการสูญเสียของกล้ามเนื้อ อันเกิดจากการฝึก ซึ่งทั้งสองอย่าง ล้วนแต่มีข้อดี ข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป การเลือกทานให้เหมาะสมทั้งโปรตีนที่ดูดซึมเร็ว และช้า จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเสริมสร้างและพัฒนากล้ามเนื้อการทำไอศครีม

Skimmilk Powder หรือ หางนมผง คือนมผงปราศจากไขมัน ซึ่งจะช่วยให้ไอศกรีมที่ปั่นออกมานั้นมีผิวที่แห้งสวย ไม่เปียกเยิ้ม และยังช่วยให้ไอศกรีมมีความฟูขึ้นเล็กน้อยอีกด้วย (หางนมตัวนี้หาซื้อค่อนข้างยากเป็นหางนมแท้ๆ ไม่ใช่เวย์ผง เนื่องจากปัจจุบันมีร้านเบเกอรี่หลายๆร้านเรียกเวย์ผงว่าเป็นหางนม และขายในราคาค่อนข้างต่ำ ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดและซื้อผิดเป็นจำนวนมาก หากลูกค้าหาซื้อตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปกรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ)

หางนมผงยังใช้ในการผลิตริคอตตา บราวน์ชีส และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมากสำหรับการบริโภคของมนุษย์ นอกจากนี้ มันยังได้เป็นสารปรุงแต่งในอาหารแปรรูปจำนวนมาก รวมทั้งขนมปัง แคร็กเกอร์และขนมอบเชิงพาณิชย์ ตลอดจนอาหารสัตว์ โปรตีนหางนมโดยส่วนมากแล้วประกอบด้วยอัลฟาแลคตัลบูมินและบีตาแลคโตโกลบูลิน ขึ้นอยู่กับวิธีการผลิต ซึ่งอาจมีไดลโคมาโครเพปไทด์ (GMP) ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
ขนาด

1 กิโลกรัม – 330 บาท