ผงปรุงรส
กลิ่นผงแบบเข้มข้น
ผลิตภัณฑ์ประเภท นม ชีส ครีมเทียม แป้งถั่วเหลือง
วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ
สีผสมอาหารชนิดน้ำและผง
สารให้ความหนืด ความเหนียว ความคงตัว
กลิ่นน้ำแบบเข้มข้น
เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปเข้มข้น
เครื่องเทศและวัตถุดิบทางการเกษตร
slide2
slide1

วิธีใช้กลิ่นผงแบบเข้มข้น

วิธีใช้กลิ่นผงแบบเข้มข้น


2. ใช้หมักเนื้อสัตว์ต่างๆ ซึ่งหากลูกค้า แจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานมาด้วยว่าต้องการหมักเนื้อสัตว์ ทางเราก็จะสามารถ ปรับสัดส่วนของรสชาติ ให้ตรงกับการนำไปใช้งานของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น